Regulamin

UMOWA REZERWACYJNA

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi nieodłączną część umowy rezerwacyjnej (zwanej dalej „umową rezerwacyjną”) zawartej pomiędzy najemcą (zwanym dalej „Najemcą”) a SIA Discover Car Hire[Discover Car Hire sp. z o.o.], łotewski numer rejestracyjny: 4010369090968, adres prawny: Jūrmala, Jaunāiela35A, LV-2015, Łotwa (zwaną dalej „Pośrednikiem”).
 2. Usługa świadczona przez Pośrednika na podstawie umowy rezerwacyjnej obejmuje dostarczanie informacji o dostępnych wypożyczalniach samochodów, przekazywanie preferencji rezerwacyjnych Najemcy (rodzaj pojazdu, lokalizacja, data i godzina) odpowiedniej wypożyczalni samochodów oraz wysyłanie pełnych informacji o rezerwacji (zwanych dalej „Voucherem”) na adres poczty elektronicznej Najemcy, jeżeli dana wypożyczalnia samochodów poinformowała Pośrednika o potwierdzeniu danej rezerwacji (zwanej dalej „Usługą”).
 3. Pośrednik świadczy usługę za pośrednictwem systemu rezerwacji działającego pod nazwą www.discovercarhire.com (zwanego dalej „Stroną internetową”).
 4. Najemca zobowiązuje się do opłacenia usługi na rzecz Pośrednika. Cena usługi oraz cena wynajmu samochodu są podane na stronie internetowej oraz w voucherze przesłanym przez Pośrednika na adres poczty elektronicznej Najemcy. Na stronie internetowej cena usługi oraz cena wynajmu samochodu są widoczne przed dokonaniem wyboru sposobu płatności i podaniem danych karty płatniczej. W przypadku wyboru metody Pełnej Przedpłaty cena Usługi oraz cena wynajmu samochodu mogą być pokazane jako kwota całkowita.
 5. Umowa rezerwacyjna zostaje zawarta, o ile Najemca zarezerwował usługę na stronie internetowej, a środki dostępne na karcie kredytowej/debetowej Najemcy zostały na ten cel pobrane lub opłacone przy użyciu PayPal, a odpowiednia wypożyczalnia samochodów poinformowała Pośrednika o zatwierdzeniu danej rezerwacji.
 6. Ważne jest zatem, aby Najemca miał świadomość tego, że podając dane karty płatniczej (a także dane do płatności PayPal) i akceptując tę płatność, Najemca wyraża chęć zawarcia Umowy rezerwacyjnej i nie może od niej odstąpić po wysłaniu vouchera z potwierdzeniem na adres poczty elektronicznej Najemcy.
 7. Po wejściu w życie umowy rezerwacyjnej środki pieniężne (w wysokości ceny za Usługę lub ceny zawierającej Usługę oraz cenę Najmu (w przypadku Pełnej Przedpłaty, jak wskazano na odpowiednim Voucherze) oraz w przypadku wyboru przez Najemcę Pełnego Pokrycia), zostaną zarezerwowane i przelane na rachunek bankowy Pośrednika. Na adres e-mail Najemcy wysłany zostanie voucher jako potwierdzenie zawarcia umowy rezerwacyjnej.
 8. Przed złożeniem wniosku o korzystanie z usługi i zawarciem umowy rezerwacyjnej Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. W sytuacji, gdy znaczenie lub konsekwencje Regulaminu nie są dla Najemcy zrozumiałe, stanowcza zalecamy Najemcy skontaktowanie się z Pośrednikiem za pomocą poczty elektronicznej: support@discovercarhire.com w celu otrzymania dodatkowych informacji na temat Regulaminu przed dokonaniem jego akceptacji.

DOKONYWANIE REZERWACJI

 1. Na stronie internetowej Najemca może wybrać i zarezerwować samochód z gamy samochodów oferowanych przez różne wypożyczalnie samochodów. Sam Pośrednik nie jest właścicielem ani operatorem żadnej z tych firm i nie zawiera umów wynajmu samochodów w imieniu wypożyczalni samochodów.
 2. Umowa rezerwacyjna nie jest umową regulującą usługi świadczone przez wypożyczalnie samochodów. Umowa wynajmu zostanie zawarta z wypożyczalnią samochodów w momencie odbioru wynajmowanego samochodu.
 3. Każda wypożyczalnia ustanawia własny regulamin i zasady wynajmu samochodu. Niemniej, główne warunki określone przez wypożyczalnie samochodów i dotyczące wymagań dla kierowców, ubezpieczenia, kaucji, wpłat, opłat, polityki paliwowej itp. są dostępne w zakładce „Warunki wynajmu” na stronie internetowej. Pełna treść warunków wypożyczalni jest dostępna przy odbiorze samochodu.
 4. Dokonując rezerwacji wybranego samochodu na stronie internetowej, Najemca akceptuje warunki wynajmu poszczególnych wypożyczalni samochodów. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności ani zobowiązań wobec Najemcy, jeżeli dana wypożyczalnia zmieni swoje warunki wynajmu lub regulamin dostępny na stronie internetowej wypożyczalni. Pośrednik zamieszcza na stronie internetowej warunki wynajmu, które zostały zatwierdzone przez wypożyczalnię.
 5. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych rezerwacji Najemcy znajdują się w voucherze przesłanym Najemcy pocztą elektroniczną.
 6. Głównymi walutami, w których podane są ceny na niniejszej stronie internetowej, są euro (EUR), dolary amerykańskie (USD) i funty brytyjskie (GBP). Istnieje możliwość podglądu cen w innych walutach i zostaną one przeliczone na podstawie codziennie aktualizowanego kursu walutowego.

PROCES DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Aby dokonać rezerwacji, należy wybrać odpowiednią klasę samochodu. Rezerwacja nie gwarantuje określonej marki lub modelu samochodu, lecz wybraną klasę samochodu, o ile zaznaczono, że określony model i marka samochodu są gwarantowane przez wypożyczalnię. Jeśli zarezerwowana klasa samochodu jest dostępna w czasie odbioru, zostanie ona dostarczona. W pozostałych przypadkach dostarczony zostanie samochód tej samej lub wyższej klasy. W rzadkich przypadkach mogą być dostarczone tylko samochody niższej klasy.
 2. Zdjęcia pojazdów przedstawione na stronie wyszukiwania mają charakter informacyjny. Wypożyczany samochód zapewniony przy odbiorze może różnić się od samochodu przedstawionego na zdjęciu.
 3. Przed dokonaniem rezerwacji Najemca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się ze wszystkimi dostarczonymi informacjami na temat wybranego samochodu, ponieważ warunki wynajmu mogą się różnić w zależności od wypożyczalni samochodów.
 4. Najemca musi upewnić się, że jego wiek zawiera się w przedziale wiekowym kierowcy określonym przez partnera, a Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Najemcę wymagań określonych przez wypożyczalnię samochodów.
 5. Informacje na temat opcji i dodatków wliczonych lub niewliczonych w cenę są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Warunki najmu” oraz w zakładce „Dostępne dodatki płatne na miejscu”.
 6. W przypadku, gdy niezbędne są dodatkowa usługi takie jak nawigacja GPS, foteliki dla dzieci, bagażniki rowerowe lub inne opcje, możliwość wyjazdu poza kraj odbioru, możliwość zwrotu samochodu w innym miejscu niż miejsce odbioru, możliwość odebrania samochodu w innym miejscu niż wypożyczalnia, należy określić je w formie pisemnej w momencie dokonywania rezerwacji i przesłać pocztą elektroniczną na adres: support@discovercarhire.com lub za pośrednictwem czatu na żywo znajdującego się na stronie internetowej.
 7. Po dokonaniu rezerwacji Dział Obsługi Klienta Pośrednika postara się otrzymać potwierdzenie tej rezerwacji, tj. voucher, od wybranej wypożyczalni. W zależności od różnych czynników proces potwierdzania rezerwacji trwa zazwyczaj do 48 godzin. Jeżeli data rozpoczęcia okresu najmu przypada w ciągu najbliższych 5 dni lub w krótszym okresie od daty dokonania rezerwacji, rezerwacja zostanie rozpatrzona priorytetowo.
 8. W przypadku, gdy wypożyczalnia potwierdzi Pośrednikowi, że może zaoferować żądany samochód, Pośrednik pobiera/blokuję cenę usługi (w tym cenę za usługi dodatkowe) na karcie kredytowej i wysyła voucher potwierdzający, który kończy proces potwierdzania rezerwacji.
 9. Jeżeli samochód jest niedostępny, operator Pośrednika skontaktuje się z Najemcą w celu zaproponowania ewentualnych zastępczych rezerwacji;
 10. W przypadku braku samochodów zastępczych lub braku ich akceptacji ze strony Najemcy, Pośrednik anuluje rezerwację i odblokuje koszt usługi na karcie płatniczej Najemcy.
 11. Stan rezerwacji można sprawdzić na stronie internetowej w zakładce „Moje rezerwacje”.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Najemca nie ma prawa odstąpić od umowy rezerwacyjnej zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej.

ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W zakładce Moja rezerwacja Najemca może anulować swoją rezerwację i odzyskać pełny zwrot pieniędzy do 48 godzin przed wstępnym czasem odbioru.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed odbiorem zwracany jest tylko koszt Pełnej Ochrony.
 3. W przypadku, gdy anulowania po terminie odbioru, nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. Zwrot kosztów nie przysługuje za niewykorzystane dni najmu.
 5. Najemca musi poinformować Spółkę o anulowaniu rezerwacji, nawet jeśli nie jest dostępny zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma informacji o anulowaniu rezerwacji na 48 godzin przed godziną odbioru, a Wynajmujący nie przyjedzie na czas, aby odebrać zarezerwowany samochód, wypożyczalnia samochodów może zaklasyfikować go jako nie pokazowy i pobrać dodatkową opłatę za nie pokazowy.
 6. Wynajmujący nie jest uprawniony do anulowania rezerwacji, jeżeli okres najmu już się rozpoczął.

NIEPOJAWIENIE SIĘ NAJEMCY

 1. Jeżeli Najemca nie przebędzie po odbiór zarezerwowanego samochodu bez pisemnego powiadomienia Pośrednika z 48 godzinnym wyprzedzeniem, Pośrednik jest uprawniony do naliczenia opłaty za niepojawienie się Najemcy w imieniu konkretnej wypożyczalni samochodów. Wysokość opłaty za niepojawienie się Najemcy jest ustalana na podstawie regulaminu i/lub cenników odpowiedniej wypożyczalni samochodów. Opłata za niepojawienie się Najemcy może być naliczona również w sytuacjach, jeżeli Najemca:
  1. nie odbierze samochodu o godzinie i terminie określonym w voucherze;
  2. nie dostarczy dokumentacji wymaganej do odebrania samochodu;
  3. nie dostarczy karty kredytowej wystawionej na imię i nazwisko głównego kierowcy z wystarczającą ilością dostępnych na niej środków.
 2. We wszystkich tych przypadkach Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od Najemcy, w tym opłaty za Usługę i Wynajem (w przypadku Pełnej Przedpłaty)
 3. Wypożyczalnia samochodów zastrzega sobie prawo do odmowy wydania samochodu każdemu klientowi, który nie dotrze do wypożyczalni w ustalonym terminie i czasie wraz z całą niezbędną dokumentacją oraz kartą kredytową wystawioną na imię i nazwisko głównego kierowcy z wystarczającą ilością dostępnych środków na wpłatę kaucji za samochód.
 4. Pośrednik i Najemca zgodnie uzgadniają, że w przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących tego, czy usługa rezerwacji została dostarczona, jako dowód służyć może między innymi kopia umowy wynajmu samochodu lub pisemne potwierdzenie (wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą na żądanie Pośrednika) danej wypożyczalni samochodów. W przypadku zaistnienia sporu, pisemne potwierdzenie wypożyczalni zostanie przyjęte i zaakceptowane jako dowód również w przypadku „NIEPOJAWIENIA SIĘ NAJEMCY”.

ZMIANY REZERWACJI:

 1. Najemca może zmienić rezerwację, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@discovercarhire.com nie później niż na ciągu 48 godzin przed datą/czasem odbioru. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany, takie jak zmiana miejsca odbioru lub zwrotu samochodu, grupa samochodów, okres wynajmu i dane osobowe kierowcy mogą mieć wpływ na cenę wynajmu, która może różnić się od ceny wskazanej w voucherze potwierdzającym.
 2. Ceny są ustalane na podstawie czasu odbioru i czasu zwrotu oraz terminów, które Najemca ustala przed rozpoczęciem wynajmu. Jeśli samochód zostanie odebrany po wyznaczonym terminie lub zwrócony przed wyznaczonym terminem, Najemca nie otrzymuje zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny lub dni.
 3. W niektórych przypadkach konieczna może być zmiana rezerwacji. Zmiany te mogą być dokonywane przez Pośrednika lub wypożyczalnię samochodów. We wszystkich takich przypadkach Pośrednik w możliwie najszybszym stosownym terminie przed datą odbioru samochodu poinformuje Najemcę o takich zmianach, a w przypadku gdy proponowane zmiany będą nie do zaakceptowania, Najemcy zostanie zaoferowany pełny zwrot pieniędzy. Jednakże w takich okolicznościach Pośrednik nie będzie ponosić dodatkowej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie, które Najemca może ponieść w wyniku takich zmian.
 4. Pośrednik nie może zagwarantować wprowadzenia zmian. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Najemcę wchodzą w życie po pisemnym potwierdzeniu ich przez Pośrednika. Jeżeli Pośrednik nie zatwierdził (w formie pisemnej) zaproponowanej przez Najemcę zmiany - zastosowanie mają warunki uprzednio potwierdzone przez Pośrednika i Najemcę.

PŁATNOŚCI

 1. Sposobami płatności akceptowanymi przez Pośrednika na tej stronie internetowej są ważna karta kredytowa/debetowa lub PayPal.
 2. Metody płatności akceptowane przez wypożyczalnie samochodów różnią się i mogą obejmować karty kredytowe, karty debetowe lub gotówkę. Należy pamiętać, że niektórzy partnerzy akceptują tylko płatności kartą kredytową. Przed dokonaniem rezerwacji lub przyjazdem po odbiór samochodu Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia sposobu płatności akceptowanego przez wybraną wypożyczalnię samochodów (informacje są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Warunki wynajmu”).
 3. Zablokowana przez Pośrednika kwota zawiera cenę usługi i koszt Pełnej Ochrony. Płatność ta jest w posiadaniu Pośrednika. Nie będzie ona wymieniona w umowie wynajmu zawieranej z wypożyczalnią samochodów. W przypadku Pełnej Przedpłaty płatność zarezerwowana przez Pośrednika składa się z ceny Usługi, ceny Wynajmu oraz płatności za wybrane usługi Pełnego Pokrycia.
 4. Cena Wynajmu (jeśli nie została zarezerwowana przez Spółkę),  jak również opłaty za wybrane dodatkowe usługi są pobierane przez odpowiednią wypożyczalnię samochodów w momencie odbioru samochodu.
 5. Kaucja zabezpieczająca (po zawarciu umowy wynajmu samochodu) jest blokowana na karcie kredytowej głównego kierowcy albo w formie kaucji gotówkowej pobieranej przez wypożyczalnię samochodów na pokrycie kosztów ewentualnego udziału własnego, wykroczeń drogowych, kosztów tankowania paliwa itp. Jeśli nie dojdzie do naruszenia przepisów ruchu drogowego lub zaistnienia innych kosztów, kaucja zabezpieczająca zablokowana na karcie kredytowej zostaje zwrócona zazwyczaj w ciągu 3 tygodni od zakończenia okresu wynajmu.
 6. Płatności na rzecz wypożyczalni samochodów muszą być dokonywane w miejscowej walucie kraju, w którym samochód ma zostać odebrany. Jeżeli waluta ta różni się od waluty karty kredytowej Najemcy, firma wystawiająca kartę kredytową dokonuje wymiany waluty po ustalonym kursie, jak również może pobrać opłatę manipulacyjną. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy ceną zamieszczoną na stronie internetowej a kwotą, jaką została obciążana karta kredytowa Najemcy, jeżeli rozbieżności te wynikają z kursu walutowego lub zastosowanej opłaty manipulacyjnej lub jeżeli Najemca i wypożyczalnia samochodów uzgodnili wyższą cenę niż cena podana w potwierdzeniu rezerwacji.
 7. Wypożyczalnia samochodów może zwrócić się z prośbą o uprzednią autoryzację na karcie kredytowej kwot wymienionych w punktach od 44. do 45., aby móc odebrać samochód.

ODBIÓR SAMOCHODU

 1. Przy odbiorze samochodu Najemca musi przedstawić następujące dokumenty:
  1. wydrukowany voucher.
  2. ważne prawo jazdy wydane przez kraj pochodzenia Najemcy. Musi być ono ważne w kraju, w którym samochód jest wypożyczany.
  3. Międzynarodowe prawo jazdy lub zezwolenie na prowadzenie pojazdów. Może to być wymagane przez niektóre wypożyczalnie samochodów jako uzupełnienie do zwykłego prawa jazdy,
  4. ważny paszport lub ważny dowód osobisty,
  5. ważną kartę kredytową wystawioną na imię i nazwisko Najemcy (głównego kierowcy),
  6. inne dokumenty wymagane przez wypożyczalnie samochodów i wymienione w voucherze.
 2. Pośrednik nie zwraca zapłaconej kwoty i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypożyczalnia odmówi dostarczenia samochodu klientowi w którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  1. niepojawienie się Najemcy;
  2. spóźnione pojawienie się Najemcy;
  3. niewykorzystane dni wynajmu;
  4. dodatkowe usługi wykupione na miejscu;
  5. nieprzedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów, prawa jazdy, paszportu/dowodu osobistego, karty kredytowej z wystarczającą ilością środków na zablokowanie kaucji oraz wszelkich dodatkowych dokumentów wymienionych w warunkach wynajmu wybranej wypożyczalni samochodów;
  6. jeśli Najemca został wcześniej umieszczony na czarnej liście wypożyczalni;
  7. jeśli Najemca przybędzie do wypożyczalni samochodów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za czas oczekiwania w kolejce w biurze wypożyczalni samochodów.
 4. Najemca jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z umową wynajmu przed jej podpisaniem przy odbiorze wynajmowanego pojazdu. Podpis Najemcy oznacza akceptację wszystkich punktów kontaktowych i wszelkich opłat.
 5. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen, które pojawiły się w związku z akceptacją przez Najemcę ewentualnych dodatków usług (np. dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowego kierowcy itp.). Jeśli Najemca przedłuży okres wynajmu już po jego rozpoczęciu, wypożyczalnia samochodów może obciążyć Najemcę wszystkimi kosztami związanymi z przedłużeniem okresu najmu. Wypożyczalnia samochodów będzie korzystała z lokalnych stawek obowiązujących w tym czasie.

PEŁNA OCHRONA

 1. W większości przypadków Najemcy są zobowiązani do pozostawienia kaucji na pokrycie kosztów zwolnienia z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kolizji (CDW), kosztów zwolnienia z odpowiedzialności za kradzież (w odpowiednich przypadkach) oraz kosztów paliwa. W tym celu przy odbiorze samochodu należy okazać ważną kartę kredytową wystawioną na imię i nazwisko głównego kierowcy, jako formę kaucji. Najemcy posiadający Pełną Ochronę muszą również wnieść ww. kaucję, ponieważ ochrona ta jest ważna dla Najemcy w celu otrzymania płatności z tytułu udziału własnego.
 2. Pełne Ubezpieczenie rekompensuje Najemcy część udziału własnego potrąconego wypożycalnię w razie wypadku lub kradzieży. Maksymalna wysokość rekompensaty z tytułu Pełnej Ochrony jest określona w Voucherze.
 3. Pełną Ochronę można nabyć podczas dokonywania rezerwacji i do czasu odbioru. Najemca może anulować Pełną Ochronę ze zwrotem kosztów nie później niż do czasu odbioru, kontaktując się z zespołem wsparcia technicznego.
 4. Zakup pełnej ochrony ubezpieczeniowej Spółki nie umniejsza kaucji zablokowanej na karcie w momencie wypożyczenia. Po przyjeździe wypożyczalnia samochodów może zaoferować dodatkowe ubezpieczenie, które może zmniejszyć kaucję i/lub odpowiedzialność. Pełna Ochrona dotyczy ryzyk podanych na Stronie internetowej w momencie zakupu. Ryzyka te są również wymienione w zakładce "Moja Rezerwacja" na Stronie internetowej oraz na Voucherze przesłanym do Najemcy.
 5. Pełna Ochrona obejmuje następujące koszty związane z wynajmowanym samochodem:
  1. Udział własny za uszkodzenie lub kradzież.
  2. Koszty napraw podwozia, opon, kół, dachu, przedniej szyby, okien, lusterek, zamków i kołpaków.
  3. Istotne wydatki związane z holowaniem lub korzystaniem z usług taksówek, do maksymalnej wysokości 100 EUR, związanych z awarią lub zdarzeniem.
  4. Koszty bezpośrednio związane z zatrzaśnięciem kluczyków przez Najemcę lub zgubieniem kluczy.
  5. Opłaty administracyjne i koszty unieruchomienia (opłaty na rzecz wypożyczalni samochodów w związku z utratą dochodów w trakcie naprawy samochodu).
 6. Pełna ochrona nie obejmuje następujących elementów:
  1. Dodatki (foteliki dziecięce, GPS itp.).
  2. Mienie osobiste lub przedmioty wartościowe.
  3. Wszelkie szkody powstałe w czasie, gdy Najemca nie przestrzegał warunków umowy najmu (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/leków, zatankowanie niewłaściwego paliwa, jazda terenowa, popełnienie wykroczenia drogowego, naruszenie prawa, itp.
  4. Koszty hoteli lub inne wydatki bieżące.
  5. Koszty sprzątania lub uszkodzenia wnętrza wypożyczonego samochodu.
  6. Różnice w kursach walut i opłatach bankowych.
  7. Szkody wynikające z nieprzewidywalnych lub niekontrolowanych zdarzeń, takich jak wojna, rewolucja, terroryzm oraz strajki lub klęski żywiołowe, między innymi, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi
  8. Szkody powstałe u osób trzecich
 7. Proces kompensacji z tytyułu Pełnej Ochrony:
  1. Aby otrzymać rekompensatę z tytułu Pełnej Ochrony za potrąconą kaucję, należy w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty zwrotu samochodu wysłać zapytanie na adres customer_satisfaction@discovercarhire.com. We wniosku o rekompensatę należy przedstawić następujące dokumenty:
   1. Umowa najmu podpisana przy odbiorze samochodu
   2. Dokument dostarczony przez wypożyczalnię samochodów przedstawiający wszystkie nowe uszkodzenia (lista kontrolna lub zdjęcia).
   3. Faktury związane z nowym uszkodzeniem.
   4. Wyciąg z karty kredytowej Najemcy lub paragon potwierdzający opłatę odpowiadającą fakturze za szkodę.
   5. Dane PayPal Najemcy lub rachunku bankowego, w tym imię i nazwisko posiadacza rachunku, numer rachunku/IBAN, nazwa banku i adres pocztowy, kod SWIFT lub inne dane niezbędne do międzynarodowych przelewów bankowych (w przypadku podania przez Wynajmującego nieprawidłowych danych bankowych zostanie pobrana opłata w wysokości 50 EUR z odszkodowania za każdy kolejny przelew bankowy dokonany do momentu otrzymania otrzymaniem poprawnych danych bankowych).
   6. Raport policji, jeśli zdarzenie wymaga interwencji policji.
  2. Do obowiązków Najemcy należy dostarczenie wszystkich ww. dokumentów.
 8. Proces dochodzenia roszczeń i zwrotu kosztów z tytułu Pełnej Ochrony trwa do 28 dni kalendarzowych. Jeżeli wymagane są dodatkowe informacje, proces zwrotu może zostać przedłużony o kolejne 28 dni kalendarzowych.
 9. Jeżeli Najemca nie skontaktuje się z Firmą i nie dostarczy żadnych dokumentów lub dowodów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie rozpatrywana.

JURYSDYKCJA i PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Umowa rezerwacyjna, Regulamin i komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiąca nieodłączną część Umowy rezerwacyjnej podlegają prawu Republiki Łotewskiej i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej. Sądy o właściwości ogólnej Republiki Łotewskiej mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów, które mogłyby wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Pośrednik i Najemca zgodnie ustalają procedurę zmiany Regulaminu.
 2. Pośrednik poinformuje Najemcę o zmianach i terminie wejścia w życie zmian Regulaminu na stronie internetowej, a Najemca zapozna się z Ogólnym Regulaminem co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą wejścia w życie tego Regulaminu. Zmiany dotyczą również tych usług rezerwacyjnych, które zaistniały lub zostały wprowadzone wcześniej i obowiązują w dniu wejścia w życie zmian. W przypadku braku zgody Najemcy na zmiany może on, do dnia wejścia w życie zmian, złożyć Pośrednikowi pisemne zawiadomienie o braku zgody na zmiany. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian Pośrednik nie otrzyma pisemnego zawiadomienia od Najemcy, uznaje się, że Najemca wyraził zgodę na te zmiany i zobowiązał się do ich przestrzegania.
 3. Pośrednik może niezwłocznie jednostronnie zmienić Regulamin, bez powiadamiania o tym Najemcy, jeżeli Najemca nie kwalifikuje się jako konsument zgodnie z przepisami prawa łotewskiego lub jeżeli odpowiednie zmiany są korzystne dla Klienta albo jeżeli zostaną w nich wprowadzone poprawki techniczne.
 4. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów wynajmu samochodów, które zostały zawarte oddzielnie z każdym Najemcą i wypożyczalnią samochodów.
 2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty Najemcy spowodowane faktem, że działania lub pojazdy danej wypożyczalni nie są zgodne z umową wynajmu i/lub obowiązującym prawem.
 3. W przypadku zablokowania lub zatrzymania kaucji zabezpieczającej, transakcje te są inicjowane przez wypożyczalnię na podstawie umowy wynajmu samochodu zawartej pomiędzy wypożyczalnią a Najemcą. Pośrednik jako firma rezerwacyjna nie zatrzymuje ani nie blokuje kaucji zabezpieczających na kartach płatniczych Najemców.
 4. Dla wygody Najemców sformułowania takie jak „koszt wynajmu”, „Zapłać teraz”, „Płatność w dniu przyjazdu” mogą być użyte na stronie internetowej. Termin„Zapłać teraz” oznacza cenę za usługę, natomiast termin „Płatność w dniu przyjazdu” oznacza cenę usługi wynajmu samochodu płatną na rzecz odpowiedniej wypożyczalni.
 5. Jeżeli Pośrednik oferuje płatność za usługę i za usługi wynajmu, Pośrednik działa w imieniu odpowiednich wypożyczalni samochodów w zakresie otrzymania ceny wynajmu. Pośrednik nie świadczy jednak usług w zakresie wynajmu samochodów i przekazuje cenę wynajmu samochodów odpowiedniej wypożyczalni samochodów.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do jednostronnego i niezwłocznego rozwiązania Umowy rezerwacyjnej poprzez powiadomienie Najemcę drogą elektroniczną w przypadku następujących zdarzeń:
  1. otrzymano informacje lub wskazania dotyczące niewypłacalności, upadłości lub podobnego stanu albo trudności finansowych, jak również bezprawnych działań danej wypożyczalni samochodów;
  2. błąd (techniczny lub ludzki) spowodowany przez Pośrednika lub wypożyczalnie samochodów, jeżeli świadczenie usługi wynajmu pojazdów staje się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z powodu danego błędu;
  3. Najemca nie przeszedł pozytywnie kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez wypożyczalnię samochodów.
 2. W przypadku rozwiązania przez Pośrednika umowy rezerwacyjnej Pośrednik zwróci Najemcy kwotę zapłaconą za Usługę, cenę Najmu (w przypadku Pełnej Przedpłaty) oraz kwotę zapłaconą za Pełne Pokrycie, jeżeli taka usługa została opłacona przez Najemcę. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za inne roszczenia lub reklamacje, w tym odszkodowania z strat bezpośrednich lub pośrednich lub strat niematerialnych, żadne koszty i wydatki Najemcy w związku z niniejszą Umową rezerwacyjną oraz rozwiązaniem Umowy rezerwacyjnej i zawarciem nowej umowy rezerwacyjnej wskutek rozwiązania umowy.

OCHRONA DANYCH

 1. Pośrednik dba o to, aby dane osobowe Najemcy były przetwarzane zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pośrednik zapewnia, że dane osobowe Najemcy będą przetwarzane zgodnie ze zgodnymi z prawem celami biznesowymi w celu zapewnienia świadczenia usługi na rzecz Najemcy. Najemca wyraża zgodę na to, że:
  1. W celu świadczenia usługi rezerwacyjnej Pośrednik ma prawo do przesyłania danych osobowych i kontaktowych Najemcy (pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) oraz informacji związanych z rezerwacją do wypożyczalni, aby mogła ona dostarczyć zamówioną usługę wynajmu;
  2. Pośrednik będzie korzystał z poczty elektronicznej do wysyłania potwierdzeń rezerwacji w formie vouchera;
  3. Pośrednik będzie korzystał z numeru telefonu w celu wyjaśnienia wszelkich pojawiających się pytań dotyczących rezerwacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy oraz celu wykorzystywania przez nas tych danych, czasu ich przechowywania oraz inne informacje znajdują się w części Polityka prywatności.
 3. Zezwala się na korzystanie z tej strony internetowej w celu dokonywania rezerwacji samochodów. Zabrania się korzystania z tej strony internetowej w celach niezgodnych z prawem, a mianowicie dokonywania rezerwacji spekulacyjnych lub fałszywych, uzyskiwania danych o wypożyczalniach samochodów lub ich ofertach wynajmu samochodów. Akceptując niniejszy Regulamin, Najemca wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

SKARGI i REKLAMACJE

 1. Skargi należy składać w formie pisemnej na adres customer_satisfaction@discovercarhire.com lub na adres prawny Pośrednika: Jūrmala, Jaunāiela35A, LV-2015, Łotwa. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu najmu. Pośrednik nie będzie rozpatrywać reklamacji otrzymanych po upływie tego okresu. W przypadku, gdy Najemca odpowiada definicji konsumenta zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta Republiki Łotewskiej, Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie przewidzianym przez odpowiednie prawo.
 2. Jeżeli reklamacja dotyczy obowiązków wypożyczalni samochodów i powinna być skierowana bezpośrednio do wypożyczalni samochodów, Pośrednik poinformuje Najemcę o sposobie postępowania.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone, a decyzja zostanie podjęta w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, w zależności od stopnia trudności sprawy.
 4. Jeśli w ciągu 21 dni kalendarzowych od klienta nie wpłynie żadna odpowiedź na adresy poczty elektronicznej, sprawa zostanie automatycznie zamknięta bez wypłacenia żadnych odszkodowań.

Data aktualizacji: 30.01.2019 r.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia ci najlepszego i najbardziej odpowiedniego doświadczenia oraz optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Więcej