Villkor

 1. Att använda bokningsmotorn
  1. Dessa villkor ("villkoren") gäller vid användning av innehåll från bokningsmotorn som tillhandahålls av Discover Car Hire ("företaget") och som är tillgänglig på denna webbsajt (www.discovercarhire.com).
  2. Genom att använda denna webbsajt så godkänner du villkoren. Säkerställ därför att du har läst villkoren innan du fortsätter att använda webbsajten.
  3. Företaget kan uppdatera villkoren med omedelbar verkan. Vänligen säkerställ att du har läst den aktuella versionen av villkoren innan du använder webbsajten.
  4. Det är tillåtet att använda denna webbsajt för att boka hyrfordon. Det är förbjudet att använda webbsajten för olagliga ändamål så som att göra spekulativa eller falska bokningar, erhålla data från leverantörer av hyrfordon eller data om deras erbjudanden. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att endast använda denna webbsajt för dess lagliga ändamål.
  5. På denna webbsajt kan ett hyrfordon väljas från en rad olika leverantörer av hyrfordon. Företaget varken äger eller driver någon av dessa företag.
  6. Dessa villkor är information om hur man använder denna webbsajt och är inte att se som ett avtal. Hyresavtal tecknas med leverantören av hyrfordon vid avhämtningstillfället.
  7. Varje leverantör av hyrfordon har egna villkor för uthyrning. Förhållningssätt till försäkringar, antalet förare, förarens ålder och bränsle varierar mellan olika leverantörer av hyrfordon. Leverantörernas villkor och fordonsinformation tillgängliggörs för dig utifrån de val du gör på denna webbsajt.
  8. Att genomföra en bokning av valt fordon på denna webbsajt indikerar att du accepterar den specifika leverantörens villkor. Företaget är inte ansvarigt och har inget ansvar om leverantören av hyrfordon ändrar de villkor som är tillgängliga på denna webbsajt.
  9. De primära valutorna i vilka priser publiceras på denna webbsajt är Euro (EUR) och Amerikansk dollar (USD). Du kan välja att visa priser i andra valutor. De kommer då att omvandlas baserat på en dagligen uppdaterad valutaväxlingskurs.
  10. Företaget ser till att personlig data som du tillhandahåller genom denna webbsajt hanteras säkert och använder endast data för att uppfylla lagliga ändamål som relaterar till företagsverksamheten:
   1. Företaget är tvunget att skicka klientens personliga information och kontaktinformation (klientens fullständiga namn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress) samt bokningsrelaterad information till leverantören av hyrfordon så att de kan tillhandahålla dig den hyrtjänst som du har begärt.
   2. Din e-postadress kommer att användas av företaget för att skicka dig bokningsbekräftelsen i formen av ett kvitto.
   3. Ditt telefonnummer kommer vid behov att användas av företaget för att förtydliga frågor gällande din bokning.
  11. Din kreditkortsinformation kommer att användas av företaget:
   1. för att reservera ett belopp när bokningen genomförs (för mer information om reservering av belopp, vänligen läs 6.3.1),
   2. för att debitera ett reserverat belopp efter bekräftelse av bokning,
   3. i leverantören av hyrfordons namn för att täcka eventuella avgifter som uppstår om du inte infinner dig och i fall att du utan att informera uteblir från bestämd tid och plats för avhämtning.
 2. Att genomföra en bokning
  1. Välj din efterfrågade fordonskategori för att genomföra en bokning. Vänligen beakta att en bokning inte garanterar ett specifikt märke eller en specifik modell på fordonet. Om du inte valt ett fordon i kategorin Lyx eller Elit representerar bokningen endast vald fordonskategori. Om en bokad fordonsmodell är tillgänglig vid tiden för avhämtning kommer den att tillhandahållas till dig. I övriga fall kommer du att tillhandahållas ett fordon i samma eller bättre kategori. Sällan kan endast fordon ur en lägre kategori tillhandahållas.
  2. Granska noggrant informationen gällande ditt valda fordon innan du genomför bokningen. Hyresvillkoren varierar mellan olika leverantörer av hyrfordon. När du väl genomför bokningen blir du bunden av dessa villkor.
  3. Säkerställ att din ålder är inom leverantörens angivna gräns för förare vilken vanligtvis är mellan 21 och 75. Den kan variera mellan leverantören.
  4. Företaget erfordrar att du säkerställer att din bokningsinformation så som land, plats, hyresperiod, flygnummer och ankomsttid för upphämtning vid flygplats anges korrekt. Kontakta företaget via e-post eller telefon senast 7 dagar innan avresa om flygnummer inte är tillgängligt vid tillfället då du genomför bokningen. Om denna information saknas, inte tillhandahålls i tid eller är felaktig så tar företaget inget ansvar om hyrningen av ett fordon misslyckas på grund av detta.
  5. Information om val som inkluderas eller exkluderas från priset är tillgänglig på vår webbsajt i sektionerna för “Hyresvillkor” och “Tillval som kan betalas på plats”.
  6. Om du behöver ytterligare tillval måste detta skriftligen anges vid bokningstillfället. Detta gäller tillval så som GPS, bilbarnstol, cykelhållare eller annat. Det gäller även om du vill resa utanför det land där du bokade bilen och/eller vill återlämna bilen på en annan plats än där du hämtade den och/eller om du vill ta emot fordonet på annan plats än i anslutning till uthyrningskontoret.
  7. När betalningsinformationen för bokningen har angivits och behandlats så kommer det reserverade beloppet att låsas på ditt PayPal- eller bankkonto.
 3. Bekräftelseprocess för bokningen
  1. När en bokning har genomförts kommer företagets operatörer att gå vidare med att erhålla bekräftelse om denna bokning från vald leverantör av hyrfordon. Beroende på olika faktorer tar bekräftelseprocessen vanligen upp till 48 timmar. Om startdatum för hyresperioden är inom de närmaste 5 dagarna från det att du genomför bokningen så kommer bokningen att ges prioritet. Innan du har erhållit bekräftelse så är du inte garanterad det fordon som du valt på denna webbsajt.
  2. Om du har genomfört en bokning i förväg (6 månader eller mer innan hyresperiodens början) så kan priset förändras när bokningen behandlas av företaget. I dessa fall kommer företaget att kontakta dig för att diskutera förändringarna innan beställningen genomförs.
  3. När den aktuella leverantören av hyrfordon bekräftar för företaget att det är möjligt att erbjuda dig den efterfrågade tjänsten så kommer företaget att debitera ditt kreditkort med relevant förskottsbetalning och ytterligare valt säkerhetsbelopp. Därefter skickas ett bekräftelsekvitto vilket slutför bokningens bekräftelseprocess.
   1. Om bilen inte är tillgänglig så kommer företagets operatörer att kontakta dig för att erbjuda möjliga alternativ.
   2. Om det inte finns några alternativa bilar tillgängliga eller om du inte godtar dem så kommer företaget att avbryta din bokning och släppa förskottsbetalningen på ditt betalkort.
  4. Du kan granska statusen för din bokning på denna webbsajt genom att besöka "Min bokning".
 4. Ändra bokningen
  1. Kontakta företaget via e-post på support@discovercarhire.com för att ändra din bokning. Var tydlig med vilka ändringar du önskar. Företaget kan inte garantera att dessa förändringar genomförs.
  2. Om du redan har hämtat ut fordonet är det endast möjligt att ändra bokningen genom att kontakta leverantören av hyrfordonet.
 5. Avbeställa bokningen
  1. För att avbeställa din bokning så behöver du framställa en begäran via e-post på support@discovercarhire.com. Vänligen håll i åtanke att du måste använda samma e-postadress som du angav vid bokningstillfället. Du måste tillhandahålla ditt bokningsnummer, namn, efternamn och födelsedatum för att bekräfta din identitet.
  2. Om du begär att din bokning annulleras:
   1. innan bokningen har blivit bekräftat så kan kontantinsatsen återbetalas till fullo,
   2. efter bokningen har blivit bekräftad och 48 timmar innan tiden för avhämtning:
    1. om avbeställningsskydd har köpts så är förskottsbetalningen och kostnaden för självriskeliminering återbetalbar.
    2. om avbeställningsskydd ej har köpts så är endast kostnaden för självriskeliminering återbetalbar,
   3. mindre än 48 timmar innan tiden för avhämtning så är endast självriskeliminering återbetalbar,
   4. efter tiden för avhämtning så är ingen återbetalning möjlig.
  3. Om bokningen avbeställs så annulleras kvittot.
  4. Du måste informera företaget om avbeställning av bokningen även om ingen återbetalning är möjlig. Om du inte informerar företaget om avbeställningen 48 timmar innan tiden för avhämtningen och uteblir från förväntad avhämtning så kan leverantören av hyrfordon klassificera det som en utebliven avhämtning och debitera dig en ytterligare avgift för utebliven avhämtning. Avgiften för utebliven avhämtning varierar mellan olika leverantörer av hyrfordon och kan vara så hög som 250 EUR om inget annat anges i sektionen “Detaljer för bil och avgifter”. Avgift för utebliven avhämtning kan debiteras på ditt kreditkort upp till 3 månader efter planerad tid för avhämtning.
 6. Att betala hyran
  1. De betalsätt som på denna webbsajt accepteras av företaget är giltiga kredit- och kontokort eller PayPal.
  2. De betalsätt som accepteras av leverantörer av hyrfordon varierar och kan inkludera kredit- och kontokort eller kontanter. Vissa leverantörer acceptera endast betalningar med kreditkort.
  3. Betalning sker i delar:
   1. Kontantinsats reserveras när en bokning genomförs på webbsajten. Den består av förskottsbetalning och utgörs av en del av den totala hyreskostnaden och valt avbeställningsskydd samt självriskeliminering. Förskottsbetalningen debiteras av företaget från ditt kredit- eller kontokort eller PayPal under bokningens bekräftelseprocess.
   2. Resterande delen av hyreskostnaden samt kostnaden för tillval och tjänster debiteras vid avhämtning när ett fordon uthämtas från leverantören av hyresfordon.
   3. Säkerhetsdeposition reserveras på ditt kreditkort, eller som kontant deposition av leverantören av hyrfordon, för att täcka eventuell självrisk, trafiköverträdelser eller bränslekostnader. Summan av säkerhetsdepositionen reserveras på ditt kreditkort av leverantören av hyrfordon när du hämtar ut fordonet. Om inga trafiköverträdelser eller bränslekostnader uppstår kommer den reserverade säkerhetsdepositionen att släppas inom 2 veckor från slutet av hyresperioden. Om tidigare nämnda kostnader uppstår kommer leverantören av hyrfordon att debitera en motsvarande kostnad från ditt kreditkort.
  4. Accepterade valutor för betalningar till företaget är EUR eller USD.
  5. Betalningar till leverantören av hyrfordon måste genomföras i den lokala valutan i landet där du kommer att hämta ut fordonet. Om denna valuta skiljer sig från valutan som ditt kreditkort är utfärdat i så kommer utfärdaren av kreditkortet att utföra valutaväxling i enlighet med deras villkor och växelkurs och kan även debitera en valutaväxlingsavgift. Om det på grund av valutaväxling uppstår diskrepans mellan priset du ser på webbsajten och beloppet som dras från ditt kreditkort så har företaget inget ansvar för detta.
  6. Leverantören av hyrfordon kan på ditt kreditkort begära ett förhandsgodkännande av de belopp som nämns i 6.3.2 till 6.3.3 för att du ska ha möjligheten att hämta ut fordonet.
 7. Att hämta ut fordonet
  1. Du måste tillhandahålla följande dokument när du hämtar ut fordonet:
   1. utskrivet kvitto i ditt namn. Företaget är inte ansvarigt för ytterligare kostnader som uppstår till följd av att du inte kan visa upp ett giltigt kvitto när du hämtar ut ett fordon,
   2. giltigt körkort från ditt ursprungsland. Det måste vara giltigt i det land där du hyr fordonet. Körkortet måste vara utfärdat minst 1 år innan datumet för uthämtning av fordonet,
   3. internationella körtillstånd kan krävas av vissa leverantörer av hyrfordon som komplement till det reguljära körkortet,
   4. giltigt pass eller giltig identifikationshandling,
   5. giltigt kreditkort utfärdat i samma namn som den som hyr (föraren),
   6. andra dokument som efterfrågas av leverantören av hyrfordon och som nämns på kvittot.
  2. Om det uppstår fördröjningar i din planerade ankomsttid så är det ditt ansvar att kontakta och informera leverantören av hyrfordon. Kontaktinformation till leverantören av hyrfordon finns på kvittot.
  3. Företaget är inte ansvarigt om leverantören av hyrfordon inte tillhandahåller hyrbilen till följd av missad tid för avhämtning (även om anledningen är fördröjt eller inställt flyg). Detta gäller även om nödvändiga dokument som nämns i bekräftelsekvittot saknas. Under dessa omständigheter gäller inte heller förutsättningarna för giltig avbeställning eller återbetalning.
  4. Klienten är skyldig att uppge flygnummer om avhämtning är planerad efter kontorstid.
 8. Att ändra hyresperioden efter tiden för avhämtning
  1. Om du slutar att använda våra hyrtjänster tidigare än vad som motsvarar din efterfrågade hyrperiod så kommer företaget inte att kunna erbjuda dig en återbetalning.
  2. Om du utökar din hyrperiod efter den har inletts så kommer leverantören av hyrfordon att debitera dig för alla utgifter som kommer med att utöka hyrperioden. Leverantören av hyrfordon kommer att använda lokala avgifter som gäller vid det specifika tillfället.
 9. Avbeställningsskydd
  1. Avbeställningsskydd säkrar möjligheten att erhålla återbetalning av erlagd förskottsbetalning. 
  2. Avbeställningsskydd fungerar för bokningar som avbeställs 48 timmar innan tiden för avhämtning.
  3. Avbeställningsskydd kan endast köpas i samband med bokning och kan inte köpas separat.
 10. Självriskeliminering
  1. Självriskeliminering kompenserar för klienten en del av den deposition som debiterats av leverantören av hyrfordon vid händelsen av olyckshändelse eller stöld. Den övre gränsen för självriskeliminering är 1000 EUR eller motsvarande i övriga valutor. 
  2. Självriskeliminering kan köpas i samband med bokning eller separat innan tiden för avhämtning.
  3. Avbeställning av självriskeliminering är möjligt om en begäran har mottagits i skriftlig form på e-posten support@discovercarhire.com senast 24 timmar efter avhämtning.
  4. Vid ankomst kan leverantören av hyrfordon erbjuda ytterligare försäkring vilket kan minska deposition och/eller ansvar.
  5. Självriskeliminering gäller för:
   1. Skador som drabbar hyrbilens kaross till följd av en trafikolycka. Den gäller inte skador som uteslutande drabbar vindrutan, fönsterrutor, speglar, lås, strålkastare, hjul, däck, navkapslar, tak, underredet eller interiören.
   2. Stöld av hyrbilen (om inte leverantören för hyrfordons villkor för parkering har frångåtts).
  6. Självriskeliminering gäller inte för:
   1. Fordonskategorierna Lyx och Exklusiv;
   2. olyckshändelser och bilstölder i följande länder: Afghanistan, Kuba, Kongo, Iran, Irak, Nordkorea, Sudan and Zimbabwe;
   3. olyckshändelser där bilföraren var under 25 eller över 70 år gammal;
   4. Skador på bilen till följd av ditt olagliga eller oaktsamma agerande, rattfylleri, användande av droger eller olämpliga aktiviteter (exempelvis om du tankar bilen med fel sorts bränsle eller om du lämnar bilen med strålkastarna på och batteriet därför laddas ur);
   5. Förlust av hyrfordon, avgifter för skadehantering (serviceavgift).
   6. Skador på motor, koppling, manuell eller automatisk växellåda eller andra inre delar. Om inte skadorna är en följd av en trafikolycka som både täcks av självriskelimineringen och även resulterat i skador på kaross, tak eller underrede;
   7. Skador på bilen till följd av väderförhållanden eller biltvätt;
   8. Skador på bilen till följd av krig, terrorism, revolution, epidemi eller strålning;
   9. Skador som endast drabbar vindrutan, fönsterrutor, speglar, lås, strålkastare, hjul, däck, navkapslar, tag, underrede eller interiör;
   10. Stöld av eller skada på personliga ägodelar så som dokument, kontakter, resebiljetter, sportutrustning eller teknisk utrustning.
  7. Kompensationsprocess för självriskeliminering
   1. För att få kompensation för avdragen deposition måste en begäran skickas till customer_satisfaction@discovercarhire.com inom 28 kalenderdagar från datumet för återlämning. Följande information bör tillhandahållas med begäran av kompensation:
    1. Hyresavtalet som utfärdats av leverantören av hyrfordonet,
    2. Faktura från leverantören av hyrfordon med information om avdragna depositioner - belopp och anledningar,
    3. detaljer om personen som framfört det försäkrade hyrfordonet vid olyckstillfället (kopia av körkortet),
    4. detaljerad beskrivning av olyckshändelsen och dess anledningar författad av en ansvarig person (föraren eller den som hyrt fordonet) i ett av de språk som webbsajten är tillgänglig i,
    5. kopia av en polisrapport som bekräftar händelsen eller officiella dokument som beskriver händelsen och har undertecknats av annan part som varit inblandad i olyckan,
    6. foton av skador på fordonet och omständigheter kring olyckan,
    7. information om det bankkonto din kompensation ska överföras till (fullständigt namn, bankens namn, bankens adress, IBAN, SWIFT och BIC).
    8. betalningsbevis - kvitto/kontoutdrag (inskannat, ett foto eller en .pdf-fil) eller en skärmdump från din internetbank som tydligt visar följande: kundinformation, information om leverantören av fordon, vilken som fakturerade dig för skador; datum när överföringen initierades; belopp

   2. Det är kundens ansvar att tillhandahålla samtliga ovan nämnda dokument.
   3. Hantering av anspråk gällande självriskeliminering tar upp till 28 kalenderdagar. Om kompletterande information behövs kan återbetalningsprocessen förlängas med ytterligare 28 kalenderdagar.
   4. Om du inte kontaktar oss och tillhandahåller dokument och vederläggande handlingar inom angiven tid så kommer ditt ärende inte att hanteras.
 11. Övriga bestämmelser
  1. Du måste i förväg säkra skriftlig medgivande från företaget för att använda företagets namn Discover Car Hire i kommersiellt syfte.
  2. Hyresavtalet gäller mellan dig och leverantören av hyrfordon. Företaget är inte en avtalspart i det avtalet. Företaget är inte ansvarigt eller förpliktat (direkt eller indirekt) mot någon part i förhållande till det avtalet. Företaget är inte heller ansvarigt för problem med det fordon som har hyrts under det avtalet eller andra eventuella problem mellan dig och leverantören av hyrfordon.
  3. Klagomål och reklamationer måste ha mottagits inom 28 kalenderdagar efter utgången av din hyrperiod. Klagomål måste inlämnas i skriftlig form till e-posten customer_satisfaction@discovercarhire.com. Företaget kommer inte att hantera klagomål som har mottagits efter den perioden. Om klagomålet har att göra med något som leverantören av hyrfordon ansvarar för och därmed bör riktas direkt till leverantören kommer företaget att informera dig om hur du kan gå vidare.
  4. Beroende på situationens svårighetsgrad kommer anspråk att granskas och en lösning presenteras inom 28 kalenderdagar från dagen anspråket togs emot.

Uppdaterade: 24.10.2016

Sök efter billiga hyrbilar
Avhämtningsplats
Återlämningsplats
Datum från
Datum till
Förarens ålder